El retrat a la col·lecció Valid Foto, exposició fins el 22 de febrer 2020